Pouya Shell

Pouya Shell

Pouya shell asp dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir windows tabanlı hedeflerde kullanılır. Pouya shell daha çok asp shell, pouya shell, pouya.asp, pouya.txt. pouya.rar olarak biliniyor.
RAR Password: deepshells.com

 Pouya Shell txt Pouya Shell txt  Pouya Shell rar Pouya Shell rar