Asp Shell List

Pouya Shell

Pouya shell asp dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir windows tabanlı hedeflerde kullanılır. Pouya shell daha çok asp shell, pouya shell, pouya.asp, pouya.txt. pouya.rar olarak biliniyor.
RAR Password: deepshells.com

Webadmin Shell

Webadmin Shell asp dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir windows tabanlı hedeflerde kullanılır. Webadmin shell daha çok webadmin asp shell, webadmin shell,web admin shell, webadmin.asp, webadmin.txt. webadmin.rar olarak biliniyor.

Zehir4 Shell

Zehir4 Shell asp dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir windows tabanlı hedeflerde kullanılır. Zehir4 shell daha çok zehir4 asp shell, zehir4 shell,zehir 4 shell, zehir4.asp, zehir4.txt. zehir4.rar olarak biliniyor.

Kaçak Shell

Kaçak Shell asp dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir windows tabanlı hedeflerde kullanılır. Kacak shell daha çok kacak asp shell, kacak shell, kacak.asp, kacak.txt. kacak.rar olarak biliniyor.

Ntdaddy Shell

Ntdaddy Shell asp dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir windows tabanlı hedeflerde kullanılır. Ntdaddy shell daha çok ntdaddy asp shell, ntdaddy shell, ntdaddy.asp, ntdaddy.txt. ntdaddy.rar olarak biliniyor.

Klasvayv Shell

Klasvayv Shell asp dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir windows tabanlı hedeflerde kullanılır. Klasvayv shell daha çok klasvayv asp shell, klasvayv shell, klasvayv.asp, klasvayv.txt. klasvayv.rar olarak biliniyor.